Suoraan sisältöön

Häiriötiedote​

Järvi-Saimaan Palvelut Oy suorittaa vedenjakeluverkon vuodonkorjauksen Juvalla 8.6.2023. Korjaustöistä voi aiheutua katko vedenjakelussa Kummunmäen, Kaihunmäen ja Ilokallion alueelle klo 10-15 välisenä aikana. Kartta alueesta aukeaa oheisesta linkistä. Vedenjakelu katko 8.6. Juva

Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana. Huoltotöiden ajaksi kannattaa varata vettä talousvedeksi sekä WC:n huuhtelua varten.

Jakelukatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä sameutta. Pyydämme tällöin juoksuttamaan vettä reilusti hanan kylmältä puolelta, kunnes vesi kirkastuu. Värjäytynyttä vettä ei tule käyttää esimerkiksi pyykinpesuun, sillä se voi värjätä vaatteita.

Lisätietoa:
Vesihuoltopäällikkö Anne Ruotsalainen, puh. 050 400 8011

Kaavoitus ja maankäyttö

Kunnan on huolehdittava alueensa maankäytön suunnittelusta ja rakentamisen ohjauksesta. Maankäytön suunnittelun tavoitteena on luoda edellytykset hyvälle ja viihtyisälle elinympäristölle sekä edistää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävää kehitystä.

Maankäyttöä suunnitellaan joko yleispiirteisesti yleiskaavalla tai tarkemmin asemakaavalla. Yleiskaava voi käsittää koko kunnan alueen. Yleiskaava voidaan laatia myös vaiheittain tai osa-alueittain (osayleiskaava).

Alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten laaditaan asemakaava. Asemakaavalla osoitetaan tarpeelliset alueet eri tarkoitusta varten ja ohjataan rakentamista ja muuta maankäyttöä.

Tiedottaminen ja vuorovaikutus

Kunnan alueella vireillä olevista kaavahankkeista tiedotetaan vuosittain ilmestyvässä maankäyttökatsauksessa. Käynnissä olevien kaavahankkeiden etenemisestä tiedotetaan kuulutuksella Juvan lehdessä ja kunnan kotisivuilla. Kaava-asiakirjojen ollessa julkisesti nähtävillä, on mahdollisuus osallistua jättämällä kirjallinen mielipide Juvan kunnanhallitukselle.

Ajantasa-asemakaavasta ote.

Yleiskaavat, asemakaavat ja osoitekartta

Tämän linkin takaa löytyvät kaikki Juvan kunnan yleiskaavat ja ajantasa-asemakaava sekä ajantasainen osoitekartta.

Karttapalvelu

Asemakaavojen ja ranta-asemakaavojen kartat ja kaavamerkinnät ja -määräykset saa kaavoitusosastolta.

Maakuntakaavat

Etelä-Savon vahvistettu maakuntakaava löytyy Maakuntaliiton sivuilta.

Etelä-Savon maakuntakaava

Yhteystiedot

Kankkunen Vesa

Tekninen johtaja

040 013 6209

vesa.kankkunen(at)juva.fi

Tekniseen toimialaan liittyvät kunnan omat kuin yhteistyössä tuotettavat tehtävät

Suhonen Anne

Kaavoitusavustaja

040 015 8457

anne.suhonen(at)juva.fi

Kaavoitukseen liittyvät asiat

Järvi-Saimaan Palvelut Oy

Kaavoitusinsinööri

Heidi Kärkkäinen
Puh. +358 50 575 8052
heidi.karkkainen(at)jarvisaimaanpalvelut.fi