Suoraan sisältöön

Häiriötiedote​

Järvi-Saimaan Palvelut Oy suorittaa vedenjakeluverkon vuodonkorjauksen Juvalla 8.6.2023. Korjaustöistä voi aiheutua katko vedenjakelussa Kummunmäen, Kaihunmäen ja Ilokallion alueelle klo 10-15 välisenä aikana. Kartta alueesta aukeaa oheisesta linkistä. Vedenjakelu katko 8.6. Juva

Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana. Huoltotöiden ajaksi kannattaa varata vettä talousvedeksi sekä WC:n huuhtelua varten.

Jakelukatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä sameutta. Pyydämme tällöin juoksuttamaan vettä reilusti hanan kylmältä puolelta, kunnes vesi kirkastuu. Värjäytynyttä vettä ei tule käyttää esimerkiksi pyykinpesuun, sillä se voi värjätä vaatteita.

Lisätietoa:
Vesihuoltopäällikkö Anne Ruotsalainen, puh. 050 400 8011

Kulttuuripalveluiden avustukset

Juvalaisilla järjestöillä ja muilla tahoilla on mahdollisuus hakea kulttuuritoimintaan avustuksia useilta eri tahoilta. Kulttuuripalveluiden avustuksissa on jatkuva haku pitkin vuotta. Kulttuuri ry:n ja Maakuntarahaston haut ovat erikseen mainittuina ajankohtina.

Kulttuuripalveluiden avustukset ovat luonteeltaan toiminta-avustuksia, jotka maksetaan toteutuneita kuitteja ja/tai selvistyksiä vastaan. Avustuksia myönnetään harkinnan mukaan vain järjestön tai tahon omaan toimintaan. Avustusta ei myönnetä sellaiseen toimintaan, johon saadaan muuta tukea kunnalta, valtiolta tai muulta taholta. Tutustu avustussääntöihin tarkemmin klikkaamalla tästä

Avustuksia voi hakea läpi vuoden vapaamuotoisella hakemuksella. Avustuskohteesta ja avustuksen määrästä kannattaa etukäteen keskustella kulttuuri- ja nuoriso-ohjaajan kanssa.

Avustushakemuksia voi toimittaa:

Kuusisto Johanna

Kirjasto- ja kulttuurikoordinaattori

040 013 6176

johanna.kuusisto(at)juva.fi

Juvan kunnankirjaston ja kulttuuripalveluiden lähiesimies ja toiminnasta vastaaminen.

Muut avustusta antavat/jakavat yhteisöt

Juvan kulttuuri ry

Juvan kulttuuri ry:n tehtävänä ja tarkoituksena on tukea kulttuuria sekä edistää henkistä ja aineellista kehitystä Juvalla alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta. Juvan Kulttuuri ry jakaa vuosittain avustuksia ja tukee näin juvalaisia toimijoita ja Juvalla toteutettuja tapahtumia. Hakemusten ohjeet ja aikataulut löytyvät yhdistyksen sivuilta.

Etelä-Savon maakuntarahasto

Etelä-Savon maakuntarahasto toteuttaa maakunnan henkisen ja taloudellisen kulttuurin vaalimista ja kehittämistä. Rahasto myöntää apurahoja ja palkintoja. Apurahoista päätettäessä etusijalla ovat eteläsavolaiset hakijat, maakunnassa suoritettava tai siihen kohdistuva tieteellinen ja taiteellinen työ sekä maakunnallisesti merkittävät kulttuurihankkeet. Hakemusten ohjeet ja aikataulut löytyvät rahaston sivuilta.