Suoraan sisältöön

Häiriötiedote​

Järvi-Saimaan Palvelut Oy suorittaa vedenjakeluverkon vuodonkorjauksen Juvalla 8.6.2023. Korjaustöistä voi aiheutua katko vedenjakelussa Kummunmäen, Kaihunmäen ja Ilokallion alueelle klo 10-15 välisenä aikana. Kartta alueesta aukeaa oheisesta linkistä. Vedenjakelu katko 8.6. Juva

Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana. Huoltotöiden ajaksi kannattaa varata vettä talousvedeksi sekä WC:n huuhtelua varten.

Jakelukatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä sameutta. Pyydämme tällöin juoksuttamaan vettä reilusti hanan kylmältä puolelta, kunnes vesi kirkastuu. Värjäytynyttä vettä ei tule käyttää esimerkiksi pyykinpesuun, sillä se voi värjätä vaatteita.

Lisätietoa:
Vesihuoltopäällikkö Anne Ruotsalainen, puh. 050 400 8011

Maankäyttökatsaus

Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa, että kunnan on vähintään kerran vuodessa laadittava katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista (MRL 7 §).

Maankäyttö- eli kaavoituskatsauksen hyväksyminen

Juvan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 13.6.2022 § 30 hyväksynyt Juvan kunnan vuoden 2022 kaavoituskatsauksen.

Kaavoituskatsaus 2022(pdf,  130kt)

Tämän kaaavoituskatsauksen tultua virallisesti kuulutettua kunnan virallisessa kuulutuslehdessä sekä kunnan ilmoitustaululla, ensimmäisen kerran esille tulevat kaavahankkeet tulevat myös maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti vireille.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Niiden kautta Suomen hallitus linjaa koko maan kannalta merkittäviä alueidenkäytön kysymyksiä. Näillä tavoitteilla varmistetaan, että myös kuntatason kaavoituksessa otetaan huomioon valtakunnallisesti merkittävät asiat.

Maakuntakaavoitus

Maakuntakaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, joka kattaa koko Etelä-Savon maakunnan alueen. Maakuntakaava esittää alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoittaa maakunnan kehittämiselle tarpeellisia alueita.
Etelä-Savossa on voimassa 3 maakuntakaavaa:
- Etelä-Savon maakuntakaava vuodelta 2010
- Tuulivoimaa käsitellyt Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava vuodelta 2016
- Edellisten päivittämiseksi laadittu Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava vuodelta 2016

Maakuntavaltuuston 26.11.2019 hyväksymässä toimintasuunnitelmassa vuosille 2019-2022 on ohjelmoitu maakuntakaavoituksen käynnistäminen. Maakuntakaavan laadinta on aloitettu syksyllä 2021.

Juvan kaavoituskatsaus vuodelle 2022

Yleiskaavoitus

Juvan kunnassa on voimassa taajamaa koskeva Juvan keskustan osayleiskaava 2035 sekä kahdeksan yleis- ja kyläyleiskaavaa, jotka ohjaavat rakentamista kunnan ranta- ja kyläalueilla.

Kaikki Juvan kunnan aluella voimassa olevat yleiskaavat määräyksineen löytyvät Karttapalvelusta.

Asemakaavat sekä ranta-asemakaavat
 

Juvalla on voimassa kuusi (6) ranta-asemakaavaa. Ne löytyvät kunnan Karttapalvelusta.

Juvan kunnan taajama-alueen asemakaavat määräyksineen löytyvät Juvan kunnan Karttapalvelusta.


Tästä pääsee kunnan Karttapalveluun.

Lisätietoja Juvan kunnan maankäytöstä ja kaavoituksesta antavat

Kankkunen Vesa

Tekninen johtaja

040 013 6209

vesa.kankkunen(at)juva.fi

Tekniseen toimialaan liittyvät kunnan omat kuin yhteistyössä tuotettavat tehtävät

Suhonen Anne

Kaavoitusavustaja

040 015 8457

anne.suhonen(at)juva.fi

Kaavoitukseen liittyvät asiat

Järvi-Saimaan Palvelut Oy 

Kaavoitusinsinööri
Heidin Kärkkäinen
Puh. +358505758052
heidi.karkkainen(at)jarvisaimaanpalvelut.fi