Suoraan sisältöön

Häiriötiedote​

Järvi-Saimaan Palvelut Oy suorittaa vedenjakeluverkon vuodonkorjauksen Juvalla 8.6.2023. Korjaustöistä voi aiheutua katko vedenjakelussa Kummunmäen, Kaihunmäen ja Ilokallion alueelle klo 10-15 välisenä aikana. Kartta alueesta aukeaa oheisesta linkistä. Vedenjakelu katko 8.6. Juva

Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana. Huoltotöiden ajaksi kannattaa varata vettä talousvedeksi sekä WC:n huuhtelua varten.

Jakelukatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä sameutta. Pyydämme tällöin juoksuttamaan vettä reilusti hanan kylmältä puolelta, kunnes vesi kirkastuu. Värjäytynyttä vettä ei tule käyttää esimerkiksi pyykinpesuun, sillä se voi värjätä vaatteita.

Lisätietoa:
Vesihuoltopäällikkö Anne Ruotsalainen, puh. 050 400 8011

Kunnan ja kuntalaisten parhaaksi

Kuntalaki ja hallintolaki ohjaavat pääasiassa kunnan päätöksentekomenettelyä. Eri hallinnonaloilla on lisäksi monia omia menettelyä koskevia säännöksiä. 

Juvan kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää vaaleilla valittu 27-jäseninen valtuusto. 

Valtuusto nimittää kunnanhallituksen, joka vastaa kunnan hallinnon ja taloudenhoidosta. Se johtaa kunnan hallintoa ja valmistelee valtuustossa käsiteltävät asiat. Se myös valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa.

Juvan kunnan lautakunnat ja johtokunnat valvovat ja ohjaavat oman tehtäväalansa toimintaa. Ne huolehtivat myös toiminnan, talouden ja organisaation suunnittelusta, kehittämisestä ja seurannasta. Lautakunnat valitsee kunnanvaltuusto.

Hallitukselle ja lautakunnille asioita valmistelevat toimialojen johtajat ja päälliköt. Esittelijänä toimi kunkin toimialan johtaja, kunnanhallituksessa kunnanjohtaja. 

Juvan kunnassa on nimetty myös nuorten vaikuttajien ryhmä R.A.T.A.S. sekä vanhus- ja vammaisneuvosto.