Suoraan sisältöön

Häiriötiedote

Järvi-Saimaan Palvelut Oy suorittaa Juvalla vesijohtoverkoston asennustöitä viikolla 22. Töistä aiheutuu vedenjakelukatkoja seuraavasti:

  • Tiistaina 30.5. Taipaleen ja Ylämaan alueilla noin klo: 20.00–24.00. Vaikutusalueen kartta aukenee oheisesta linkistä. Vesikatkoalue 30.5.
  • Keskiviikkona 31.5. Viialanpolun ja Hepolammentien välillä noin klo: 14.00–20.00 välisenä aikana. Kartta katkoalueesta aukenee oheisesta linkistä. Kartta 31.5.

Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana. Huoltotöiden ajaksi kannattaa varata vettä talousvedeksi sekä WC:n huuhtelua varten.

Jakelukatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä sameutta. Pyydämme tällöin juoksuttamaan vettä reilusti hanan kylmältä puolelta, kunnes vesi kirkastuu. Värjäytynyttä vettä ei tule käyttää esimerkiksi pyykinpesuun, sillä se voi värjätä vaatteita.

Lisätietoa:
Tekninen päivystys 24/7, puh. 0400 255 195
Projektipäällikkö Jouni Heikkinen, puh. 044 4175272
Vesihuoltopäällikkö Anne Ruotsalainen, puh. 050 400 8011

Opetussuunnitelman perusteet

Opetussuunnitelman perusteet antavat yhtenäisen pohjan paikallisille opetussuunnitelmille ja siten vahvistavat koulutuksen tasa-arvoa koko maassa. Kuntien ja koulujen omat opetussuunnitelmat ohjaavat opetusta ja koulutyötä tarkemmin ja ottavat huomioon paikalliset tarpeet ja näkökulmat.

Uudet perusopetuksen opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1–6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottivat opetussuunnitelmat käyttöön porrastetusti: 7. vuosiluokat ottivat uudet opetussuunnitelmat käyttöön 1.8.2017, 8. vuosiluokat 2018 ja 9. vuosiluokat 2019.

Paikallista opetussuunnitelmaa voidaan tarpeen mukaan myös tarkentaa myöhemmin. Tarkoitus on, että opetussuunnitelma on elävä ja joustava opetuksen ja koulun toiminnan tuki.

Tätä linkkiä klikkaamalla pääset lukemaan Juvan kunnan perusopetuksen opetussuunnitelman 2016 (pdf, 3,31 Mt)


Englannin kielen opiskelu alkaa kevätlukukaudella 2020 kaikilla Juvan 1.luokan oppilailla

Kyseessä on valtakunnallinen muutos opetussuunnitelmaan. Kouluilla on laadittu A1-kielen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-2 Opetushallituksen julkaisemien perusteiden pohjalta. Juvan kasvatus- ja opetuslautakunta on päättänyt, että varhennettu kieltenopetus aloitetaan Juvalla kevätlukukaudella 2020. 

Opetusta antaa pääasiassa oma luokanopettaja. Opetusta on yksi oppitunti viikossa, joka käytännössä voi jakautua moniin pieniin leikinomaisiin ja virkistäviin opetustuokioihin eri oppitunneilla. Englannin kielen opiskelu ei lisää viikottaista tuntimäärää vaan laskennallisesti aika otetaan matematiikan painotetusta kuntakohtaisesta tuntiresurssista. 

Varhennetun kieltenopetuksen erityisenä tehtävänä on herättää oppilaiden myönteinen asenne kielenoppimiseen sekä vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää vähäistäkin kielitaitoa rohkeasti. Opetussuunnitelman mukaan opetuksessa korostuu oppimisen ilo, vaihtelevat työtavat, toiminnallisuus ja suullinen vuorovaikutus arkeen liittyvissä tilanteissa. Käsiteltävät aihepiirit valitaan yhdessä oppilaiden kanssa heitä aidosti kiinnostavista asioista. 

Juvan kunnan englannin kielen A1-oppimäärän opetussuunnitelma aukeaa tätä linkkiä klikkaamalla (pdf, 129 kt)

Tästä linkistä voit lukea kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen 17.12.2019 pidetyssä kokouksessa.