Suoraan sisältöön

Häiriötiedote

Järvi-Saimaan Palvelut Oy suorittaa Juvalla vesijohtoverkoston asennustöitä viikolla 22. Töistä aiheutuu vedenjakelukatkoja seuraavasti:

  • Tiistaina 30.5. Taipaleen ja Ylämaan alueilla noin klo: 20.00–24.00. Vaikutusalueen kartta aukenee oheisesta linkistä. Vesikatkoalue 30.5.
  • Keskiviikkona 31.5. Viialanpolun ja Hepolammentien välillä noin klo: 14.00–20.00 välisenä aikana. Kartta katkoalueesta aukenee oheisesta linkistä. Kartta 31.5.

Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana. Huoltotöiden ajaksi kannattaa varata vettä talousvedeksi sekä WC:n huuhtelua varten.

Jakelukatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä sameutta. Pyydämme tällöin juoksuttamaan vettä reilusti hanan kylmältä puolelta, kunnes vesi kirkastuu. Värjäytynyttä vettä ei tule käyttää esimerkiksi pyykinpesuun, sillä se voi värjätä vaatteita.

Lisätietoa:
Tekninen päivystys 24/7, puh. 0400 255 195
Projektipäällikkö Jouni Heikkinen, puh. 044 4175272
Vesihuoltopäällikkö Anne Ruotsalainen, puh. 050 400 8011

Rakentaminen, maisemointi ja purkaminen

Lähes kaikki rakentaminen on luvanvaraista, poikkeuksena alle 4 m² rakennelmat. 

Eri lupamuodot; rakennus- , toimenpide-,  purkamisen- ja maisemointilupa on haettava sähköisessä lupajärjestelmässä Lupapiste.fi Jos sinulla ei ole Internet-yhteyttä, verkkopankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta, ole yhteydessä Juvan rakennusvalvontaan. Luvan käsittelyaika on noin kuukausi, riippuen tarvittavista toimenpiteistä. Toimenpiteenä voi olla naapurin kuuleminen, johon on lain määräämä aika kaksi viikkoa. 

Matkat, etäisyydet ja muut tarkemmat määräykset rakentamisesta ja luvan myöntämisestä löytyvät rakennusjärjestyksestä.
Osoitetiedot annetaan rakennusluvan myöntämisen yhteydessä.

Lupahakemukset ja ilmoitukset tulee tehdä aina ennen rakennustyön alkamista.

Rakennuslupa

Rakennuslupa on haettava, kun rakennat asuin-, loma-, sauna-, liike- ja tuotantorakennuksen. Aitat, varastot, autotallit, joiden kerrosala ylittää 30 m², tarvitaan rakennuslupa. Käyttötarkoituksen muutos rakennuksessa tarvitsee aina rakennusluvan, esimerkiksi jos haluat vapaa-ajan asuntosi vakituiseen asumiskäyttöön. Laajennus ja peruskorjaus ovat myös luvanvaraisia toimenpiteitä, toimenpiteen laajuudesta riippuen.

Luvan hakijan on  osoitettava omistusoikeutensa kiinteistöön, mihin aikoo rakentaa. Kirjallinen naapureiden kuuleminen tulee suorittaa rajanaapureilta. Hakija itse tai kunnan rakennusvalvontaviranomainen suorittaa kuulemisen. Hakemukseen on liitettävä rakennushankelomake, jos lupaa ei haeta sähköisessä lupapalvelussa.

Rakennuslupaa haettaessa on oltava pääpiirustukset, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustus. Ne on esitettävä mittakaavasssa 1:100.

Asemapiirustus on oltava mittakaavassa 1:500. Yli puolen hehtaarin rakennuspaikan asemapiirros voi olla muussakin mittakaavassa. Asemapiiroksessa tulee näkyä olemassaolevat ja purettavat rakennukset sekä rakennuspaikalla olevat tiet. Asemapiirrokseen tulee merkitä näkyville myös pohjoissuunta ja mittakaava.

Piirustusten laatijan on vahvistettava jokainen piirustus oikeaan alakulmaan kirjoitetulla päiväyksellä ja nimikirjoituksella.

Toimenpidelupa

Pienehkö talousrakennus on rakennelma, joka on kooltaan 10 m² - 30 m² ja se tarvitsevat toimenpideluvan. Lisäksi mm. katsomo, kiinteä esiintymislava, näkötorni, venevaja tarvitsevat toimenpideluvan. Toimenpideluvan hakumenettely on lähes sama kuin rakennusluvassa.  Piirustuksena usein riittää vain asemapiirros ja periaatekuvaus.  

Toimenpideilmoitus

Toimenpideilmoitus vaaditaan alle 10 m² rakennelmista, esimerkiksi kota, grillikatos, laavu. Ilmoitus tehdään toistaiseksi paperihakemuksena, asemapiirros on liitettävä mukaan. 
Tarvittaessa toimenpideilmoituksen liitteeksi vaaditaan naapureiden kuuleminen/suostumus. Toimenpideilmoitus tulee tehdä kuten muutkin lupahakemukset ennen töiden alkua.
Toimenpideilmoituksesta ei tehdä päätöstä. Rakennustarkastajalla on kaksi viikkoa aikaa vaatia mahdollista toimenpide-, tai rakennuslupahakemusta toimenpideilmoituksen jättöpäivästä rakennusvalvontaviranomaiselle. Jos lupamenettelyä ei vaadita, toimenpiteen voi aloittaa kahden viikon kuluttua ilmoituksen jättämisestä.

Maisematyölupa

Maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen kaavaan merkityiltä aroilta alueilta tai asemakaava-alueelta, tarvitaan maisematyölupa.
Yksittäisten puiden kaatamiseen asemakaava-alueella riittää yhteydenotto rakennustarkastajaan. Useinmiten rakennustarkastaja käy katsomassa puun tai puiden poiston tarpeellisuuden.

Purkamislupa

Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa ilman lupaa, jos alueella on asemakaava. Myöskään alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi, ei saa purkaa luvatta.

Rakennus-,toimenpide-, purku-,maisemalupa seka toimenpideilmoituslomake (PDF.164kt)

Lomake naapureiden kuulemiseen (PDF.82,7 kt)

Rakennus- ja toimenpidelupaan tarvittava RH1 rakennushankelomake (PDF,175kt)

Kosteudenhallintaselvitys (PDF, 73,4)