Suoraan sisältöön

Häiriötiedote​

Järvi-Saimaan Palvelut Oy suorittaa vedenjakeluverkon vuodonkorjauksen Juvalla 8.6.2023. Korjaustöistä voi aiheutua katko vedenjakelussa Kummunmäen, Kaihunmäen ja Ilokallion alueelle klo 10-15 välisenä aikana. Kartta alueesta aukeaa oheisesta linkistä. Vedenjakelu katko 8.6. Juva

Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana. Huoltotöiden ajaksi kannattaa varata vettä talousvedeksi sekä WC:n huuhtelua varten.

Jakelukatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä sameutta. Pyydämme tällöin juoksuttamaan vettä reilusti hanan kylmältä puolelta, kunnes vesi kirkastuu. Värjäytynyttä vettä ei tule käyttää esimerkiksi pyykinpesuun, sillä se voi värjätä vaatteita.

Lisätietoa:
Vesihuoltopäällikkö Anne Ruotsalainen, puh. 050 400 8011

Suunnitelmallista ja ohjattua toimintaa

Kuntalaki on kuntien toimintaa ohjaava yleislaki. Kuntalain lisäksi monet muut säädökset määrittelevät kunnan toimintaa. Ne myös velvoittavat laatimaan erilaisia suunnitelmia ja asiakirjoja. Kunta toki selvittää ja suunnittelee myös eri asioita aivan itse, vapaaehtoisesti.

Juvalla kuntasuunnittelua tehtiin jo silloin, kun se ei ollut pakollista. Ensimmäisetä pitkän tähtäimen suunnitelmat laadittiin jo 1970-luvun alkupuolella ensimmäisinä Suomessa. Sen jälkeen suunnitteluvelvoite on muuttunut lakisääteiseksi.

Näiltä sivuilta löydät kootusti kunnan toimintaa ohjaavia erilaisia strategioita, suunnitelmia ja toimintaohjeita. Osa niistä on laadittu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 

Kuntastrategia on kuntalain mukainen asiakirja. Juvan kunnanavaltuusto hyväksyi kunnan strategian joulukuussa 2021. Juvan stategiassa määritellään kunnan visio, tavoitteet sekä toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Juvan kunnan kuntastrategia 2022-2025(pdf, 576 kt) 

Kunnanvaltuuso hyväksyy vuoden loppuun mennessä taloussuunnitelman seuraavalle kolmelle vuodelle. Sen ensimmäinen vuosi on sitova talousarvio hyväksymistä seuraavalle vuodelle.
Avaa tästä Juvan kunnan talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2025 (pdf 3,11 Mt)

Hyvinvointisuunnitelman hyväksyy vuosittain kunnanvaltuuto. Se nimensä mukaisesti asettaa tavoitteita kuntalaisten hyvinvoinnille ja sen kehittämiselle. Hyvinvointiraportti puolestaan kertoo, kuinka hyvin suunnitelman mukaisiin tavoitteisiin on päästy.
Avaa tästä Juvan kunnan hyvinvointisuunnitelma 2023 (pdf 291 kt)
Avaa tästä Juvan kunnan hyvinvointisuunnitelma 2022 (pdf 263 kt)

Vanhus- ja vammaisneuvostot ovat hyväksyneet oman toimintansa ohjenuoriksi toimintaohjeet. 
Avaa tästä Juvan kunnan vanhus- ja vammaisneuvoston toimintaohje (pdf, 461 kt)

Juvan kunnanvaltuusto on hyväksynyt 15.11.2021 kokouksessaan Juvan ilmasto-ohjelman vuosille 2022-2035
Avaa tästä Juvan kunnan ilmasto-ohjelma 2022-2035 (pdf, 998 kt)