Suoraan sisältöön

Häiriötiedote​

Järvi-Saimaan Palvelut Oy suorittaa vedenjakeluverkon vuodonkorjauksen Juvalla 8.6.2023. Korjaustöistä voi aiheutua katko vedenjakelussa Kummunmäen, Kaihunmäen ja Ilokallion alueelle klo 10-15 välisenä aikana. Kartta alueesta aukeaa oheisesta linkistä. Vedenjakelu katko 8.6. Juva

Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana. Huoltotöiden ajaksi kannattaa varata vettä talousvedeksi sekä WC:n huuhtelua varten.

Jakelukatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä sameutta. Pyydämme tällöin juoksuttamaan vettä reilusti hanan kylmältä puolelta, kunnes vesi kirkastuu. Värjäytynyttä vettä ei tule käyttää esimerkiksi pyykinpesuun, sillä se voi värjätä vaatteita.

Lisätietoa:
Vesihuoltopäällikkö Anne Ruotsalainen, puh. 050 400 8011

Yhteistyöelimet

Eri kuntalaisryhmillä on kunnissa yhteistyöelimiä, joiden tehtävänä on parantaa näiden ryhmien äänen kuuluvuutta kunnallisessa päätöksenteossa. Nämä ryhmät täydentävät osaltaan kunnallisten lautakuntien määrää. Yhteistyöelimet ovat asiantuntijaelimiä, joilla ei  yleensä ole itsenäistä päätösvaltaa.

Yhteistyöelinten yhteisiä piirteitä:

 • yhteistyöryhmät asettaa usein kunnanhallitus aloitteen seurauksena
 • ei itsenäistä päätösvaltaa
 • asiantuntijaelimiä
 • tekevät aloitteita ja esityksiä ryhmänsä aseman parantamiseksi

Nuoret vaikuttajat R.A.T.A.S.
 

Nuoret vaikuttajat R.A.T.A.S. on vaikuttamiskanava nuorille. Se toimii kiinteässä yhteistyössä nuorten, nuorisopalveluiden ja kunnallisten päättäjien kanssa nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksien parantamiseksi. Nuorisovaltuusto opettaa nuoria osallistumaan ja vaikuttamaan nuorten asioihin ja tuo nuorten näkökulman esille kunnan päätöksentekoon.

Jäsenet 2022

Julius Huhtinen

Ada Kontio

Siiri Korppinen

Ella Kupsanen

Maria Tuuliainen

Emmi Tuovinen

 

 Vanhus- ja vammaisneuvosto


Juvan kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto on ikääntyneen väestön, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden, kunnan viranomaisten, seurakunnan sekä vammais- ja eläkeläisjärjestöjen yhteistyöelin.

Juvan kunnan vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävänä on   

 • edistää ja kehittää ikääntyneiden, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden ja heidän omaistensa , yksityisten palveluntuottajien ja viranomaisten välistä yhteistoimintaa
 • seurata ja ottaa kantaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneiden tai vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen kannalta
 • vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat niiden henkiöiden käyttöön, joiden toimintakyky on rajoittunut
 • tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja käsittelemistään asioista

Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet v. 2021 - 2025

 j. = jäsen   hvj.=henkilökohtainen varajäsen

Puheenjohtaja
Luukkonen Eija

​hvj. ei nimetty
Juvan seudun sydänyhdistys ja Juvan seniorit ry

Varapuheenjohtaja
Horttana Jorma 

​hvj. ei nimetty
Juvan seniorit ry

j. Immonen Tapio
hvj. Hyötyläinen Marjatta
Ju-Pu-Su Diabetesyhdistys ry

j. Ojakaski Marja-Leena
hvj. Reijonen Rauha
Juvan Reuma ja tules ry

j. Viljanen Vuokko
hvj. ei nimetty
Mikkelin Parkinsonyhdistys ry / Juvan kerho

j. Vuokko Esko
hvj. Roikonen Reino
Juvan sotaveteraanit ry

j. Zahnd-Lampinen Gabi
hvj. ei nimetty
Mikkelin seudun AVH-yhdistys ry.

j. Karila Markku
hvj. ei nimetty
Juvan seurakunta


Sihteeri
Himanen Tarja
puh. 040 707 8243
tarja.himanen(at)juva.fi

Eri kuntalaisryhmillä on kunnissa yhteistyöelimiä, joiden tehtävänä on parantaa näiden ryhmien äänen kuuluvuutta kunnallisessa päätöksenteossa. Nämä ryhmät täydentävät osaltaan kunnallisten lautakuntien määrää. Yhteistyöelimet ovat asiantuntijaelimiä, joilla ei  yleensä ole itsenäistä päätösvaltaa.

Yhteistyöelinten yhteisiä piirteitä:

 • yhteistyöryhmät asettaa usein kunnanhallitus aloitteen seurauksena
 • ei itsenäistä päätösvaltaa
 • asiantuntijaelimiä
 • tekevät aloitteita ja esityksiä ryhmänsä aseman parantamiseksi